dAPP

Hoàn hảo cho các giao dịch hàng ngày

Dollar on Chain là stablecoin lý tưởng cho các giao dịch hàng ngày và những người dùng đang tìm cách giữ giá trị hiện tại mà không bỏ qua các lợi ích của bitcoin.

Bitcoin không biến động

Giữ giá trị hiện tại: DoC được thế chấp 100% bằng bitcoin với tỷ giá 1:1 USD được đảm bảo bằng hợp đồng thông minh.
dAPP

Một Stablecoin không giống các đồng tiền khác

Tỷ giá 1 DoC : 1 USD được đảm bảo bằng Hợp đồng Thông minh

Tài sản thế chấp tốt nhất

Dollar On Chain không dựa vào tiền pháp định. Tất cả tài sản thế chấp là bitcoin.  Tính ổn định vượt trội của DoC được đảm bảo bằng Hợp đồng Thông minh.

Bạn có thể mua, bạn có thể tạo ra

Bạn có thể mua DoC trên thị trường thứ cấp, nhưng Hợp đồng Thông minh cho phép bạn tạo ra các DoC của riêng mình để tránh phát sinh thêm các chi phí không cần thiết như chênh lệch giá.

Lý tưởng cho các giao dịch hàng ngày

DoC nhanh chóng, an toàn và không có bất kỳ phí giao thức nào. Đó là lý do tại sao có cả một hệ sinh thái đang phát triển xung quanh nó.
Get DoC Tokens

Địa chỉ Hợp đồng Thông minh của Mã thông báo DoC

Không cần phải bỏ lại chuỗi khối, không bao giờ.

Tự có trong chuỗi khối
Điều làm cho DoC trở nên độc đáo là tài sản thế chấp nằm trong Hợp đồng Thông minh bên trong chuỗi khối. Có, điều đó có nghĩa là bạn không cần phải ủy thác vào một bên thứ ba kiểm soát tài sản thế chấp.
Hoàn hảo cho các giao dịch hàng ngày
Với ví không có sự giám sát của bên thứ ba, bạn có thể gửi và nhận DoC ngay lập tức mà không mất phí giao thức.
Không phải mã khóa của bạn, không phải bitcoin của bạn, bạn có nhớ không?
Hãy quên đi việc từ bỏ khóa riêng tư của bạn cho bên thứ ba, mã thông báo BTCx được cất giữ an toàn trong ví của riêng bạn.
How to get DoC

Hệ sinh thái Dollar On Chain

Copyright © 2018-2023 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu