dAPP

Money On Chain

HODL + EARN

Cải thiện hiệu suất bitcoin của bạn trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát các khóa riêng tư của bạn.


 

Hiệu suất của mã thông báo BPro trong quá khứ là . Đó là đỉnh của bitcoin!

Một Giao Thức Được Thế Chấp Bằng Bitcoin

Stablecoin + mã thông báo HODL + cơ chế đòn bẩy.
Tất cả được hỗ trợ bằng bitcoin.
Whitepaper

Nhận thêm

Tăng hiệu suất bitcoin của bạn

BPro là một mã thông báo HODL + Earn cho phép các hodler kiếm được nhiều Satoshi hơn trên bitcoin trong khi vẫn giữ các khóa riêng tư của họ mà không cần cam kết.
> Tìm hiểu thêm

Không có biến động

Bảo vệ khoản tiết kiệm của bạn bằng một Stablecoin Bitcoin

Dollar On Chain là stablecoin đầu tiên thế chấp 100% bitcoin.
Với mã thông báo DoC, bạn nhận được tất cả các lợi ích của bitcoin mà không có biến động, với tỷ giá 1:1 USD được đảm bảo bằng hợp đồng thông minh.
> Tìm hiểu thêm

Hãy bạo dạn

Tăng đòn bẩy gấp 2 lần trên bitcoin

BTCx là một cơ chế đòn bẩy được kích hoạt bởi giao thức Money On Chain cho phép bạn có đòn bẩy nhân đôi đối với bitcoin mà không có rủi ro liên quan đến bên thứ ba.
> Tìm hiểu thêm

Govern + Stake

Nhận được nhiều hơn nữa bằng cách đặt cược mã thông báo quản trị

Một mã thông báo còn hơn cả quyền quản trị. Đặt cược mã thông báo trong chính giao thức để kiếm lợi nhuận mà không cần đưa chúng cho bên thứ ba làm mất quyền quản trị cũng như không ảnh hưởng đến các khóa riêng của bạn.
> Tìm hiểu thêm

Tích hợp giao thức

Chúng tôi vui mừng giới thiệu cơ hội để các nhà cung cấp khác nhau tích hợp giao thức Money On Chain.
> Tìm hiểu thêm
Copyright © 2018-2022 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu