dAPP

Money On Chain

HODL + EARN

Cải thiện hiệu suất bitcoin của bạn trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát các khóa riêng tư của bạn.

Try the dAPP


 

Hiệu suất của mã thông báo BPro trong quá khứ là . Đó là đỉnh của bitcoin!

Một Giao Thức Được Thế Chấp Bằng Bitcoin

Stablecoin + mã thông báo HODL + cơ chế đòn bẩy.
Tất cả được hỗ trợ bằng bitcoin.
Read the Whitepaper
Subscribe

Copyright © 2018-2023 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu