dAPP

Govern + Itaya

Isang token ng protokol na higit pa sa pamamahala ang ginagawa: bumoto at mag-veto, pagtataya at mga diskwento.

Mga kakaibang feature na higit pa sa pangkaraniwang ibinibigay na pamamahala

Isang Rewards program na perpekto ang pagkakadisenyo na naggagantimpala sa iyo para sa pagiging tapat na miyembro ng komunidad.
dAPP

I-maximize ang potensyal mong kumita

Presyo ng MoC Token sa USD
Market Cap ng MoC Token sa USD

Bumoto at Mag-veto

Gamit ang MoC token may kapangyarihan ka ng bumoto at mag-veto sa mga pag-update ng platform at mga pagbabago sa parametro na iminumungkahi ng komunidad.

Mga Bayarin sa Pagtataya at Mga Reward

Nakatatanggap ang mga humahawak ng MoC token ng mga bayarin na binayaran ng mga user ng platform at kumikita ng mga gawad sa MoC token kapag itinataya ang mga ito sa platform.

Diskwento

Bayaran ang mga bayarin sa platform gamit ang mga MoC token at makatanggap ng mga importanteng diskwento.

Address ng MoC Token Smart Contract

Makakuha ng higit pa sa pamamagitan ng pagtaya sa governance token ng protocol

Mga Gawad sa Pagtataya ng MoC
Maitataya mo ang token sa mismong protocol para kumita ng yield nang hindi ibinibigay ang mga ito sa mga ikatlong partido kung saan mawawala ang pamamahala maging ang ilagay sa kompromiso ang mga private key mo.
Compound interest
Ang mga MoC token na natanggap para sa pagtataya ay awtomatikong nagpapatong-patong, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng anumang iba pa para makatanggap ng mga gawad sa pagtataya mula sa mga natanggap na token.
Hindi mo mga key, hindi mo mga bitcoin, naaalala mo ba?
Makatanggap ng mga benepisyo nang pinapanatili ang mga MoC token mo sa sarili mong wallet nang hindi ibinibigay sa ikatlong partido ang kapangyarihan na bumoto at mag-veto.
How to get MoC tokens

210,000,000 Maximum na supply ng MoC token


Supply ng MoC Token

MoC Token Na Hindi Itinaya

Porsiyento ng Pagtataya ng MOC Token

Maging bahagi ng rebolusyon, kumuha ng mga MoC Token

Makakakuha ka ng mga MoC token bilang gawad gamit ang MOC Liquidity Mining para sa mga BPro HODLer o direktang bilhin ang mga ito sa TEX, naka-decentralize na palitan, RSKSwap o Sovryn.
Copyright © 2018-2023 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu