dAPP

Malakas ba ang loob mo?

Maging matapang. Gamit ang BTCx makatatanggap ka ng naka-leverage na long position sa bitcoin na may mababang interest.

Mababang interest, na walang peligro ng counterparty.

Nakatakda ang long position ng BTCx sa bitcoin a pagitan mo at ng isang Smart Contract. Walang ikatlong partido na kasali.
dAPP

I-maximize ang potensyal mong kumita

Kasalukuyang Leverage ng BTCx

Nakatakdang leverage

Nagbabago ang leverage sa BTCx, pero nakatakda ito sa sandaling mai-set ang operasyon. Napakasimple.

Mababang interest

Kapag nag-iissue ng BTCx, dapat na bayaran ang mababang interest para sa perang ipinahiram para sa leverage. Nagbabago ang interest at nakadepende ito sa demand.

Presyo ng BTCx

May presyo ang BTCX na tila mga token ito pero
hindi ito maaaring i-transfer.

Binuo ng mga bitcoiner para sa mga trader

Naka-leverage na bitcoin
Ang BTCx ay isang 2X BTC/USD na instrumentong nakatakda sa Bitcoin.
Inaasahang pagtubos
Nasa iyo ang kontrol sa lahat ng oras. Oo, nangangahulugan ito na maaari mong tubusin ang BTCx mo anupaman ang mangyari nang walang dagdag na gastos, anumang oras.
Hindi mo mga key, hindi mo mga bitcoin, naaalala mo ba?
Kalimutan na ang pagbigay ng mga private key mo sa isang ikatlong partido, ligtas na nakaimbak ang BTCx sa sarili mong wallet.
How to get BTCx

Pakawalan ang Pagka-toro mo

Simulang gamitin ang BTCx at i-maximize ang potensyal mong kumita.

Presyo ng BTCx sa USD

How to get BTCx
Copyright © 2018-2022 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu