dAPP

Money On Chain

HODL + KUMITA

Pahusayin ang pagganap ng mga bitcoin mo habang pinapanatili ang ganap na kontrol sa mga private key mo.


 

Ang nakaraang pagganap ng BPro token ay . Iyan ay dagdag pa sa bitcoin!

Isang Protocol na Bitcoin ang Kolateral

Isang Stablecoin + HODL token + nagle-leverage na mekanismo.
Lahat ay sinasagot ng bitcoin.
Whitepaper

Makakuha Pa

Pataasin ang pagganap ng mga bitcoin mo

Ang BPro ay isang HODL + Earn token na nagbibigay-kakayahan sa mga hodler na kumita ng mas maraming Satoshi sa bitcoin habang hindi binibitiwan ang kanilang mga private key nang walang pagkakatali.
> Alamin Pa

Walang biglaang Pagbabago

Protektahan ang ipon mo gamit ang isang Bitcoin Stablecoin

Ang Dollar On Chain ay ang unang stablecoin na 100% na nakakolateral sa bitcoin.
Gamit ang mga DoC token matatanggap mo ang lahat na benepisyo ng bitcoin, pero wala ang biglaang pagbabago nito, may 1:1 na USD peg na garantisado ng smart contract.
> Alamin Pa

Maging Malakas ang Loob

Mag-2x na leverage sa bitcoin

Ang BTCx ay isang mekanismo sa pag-leverage na pinagana ng Money On Chain protokol na nagbibigay-daan sa iyo na magkaroon ng 2x na leverage sa bitcoin na walang kaakibat na peligro ng ikatlong partido.
> Alamin Pa

Govern + Itaya

Makakuha ng higit pa sa pamamagitan ng pagtaya sa governance token

Isang token na higit pa sa pamamahala ang ginagawa. Itaya ang token sa mismong protokol para kumita ng yield nang hindi ibinibigay ang mga ito sa mga ikatlong partido kung saan mawawala ang pamamahala maging ang ilagay sa kompromiso ang mga private key mo.
> Alamin Pa

I-integrate ang Protocol

Ikinalulugod namin na ihandog ang oportunidad para sa iba’t-ibang vendor na ma-integrate ang Money On Chain protocol.
> Alamin Pa
Copyright © 2018-2022 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu