dAPP

Money On Chain

HODL + KUMITA

Pahusayin ang pagganap ng mga bitcoin mo habang pinapanatili ang ganap na kontrol sa mga private key mo.

Try the dAPP


 

Ang nakaraang pagganap ng BPro token ay . Iyan ay dagdag pa sa bitcoin!

Isang Protocol na Bitcoin ang Kolateral

Isang Stablecoin + HODL token + nagle-leverage na mekanismo.
Lahat ay sinasagot ng bitcoin.
Read the Whitepaper
Subscribe

Copyright © 2018-2022 Money On Chain.
Disclaimer, Privacy Policy and Terms & Conditions
crossmenu